Individuele Mindfulness Training

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het met aandacht leven in het hier en nu met een open houding, nieuwsgierig en mild. Het is weg gaan van de automatische piloot, weer bewust gaan ervaren wat je bezighoudt, hoe je in je leven staat.

Wat kan mindfulness voor jou betekenen?

Je leert meer bewust en beter om te gaan met de uitdagingen in je dagelijks leven. Je komt meer evenwichtig in je schoenen te staan en versterkt je zelfbewustzijn en vertrouwen.

Beoefening van mindfulness helpt je om:

 1. Bewust aandacht te geven aan gebeurtenissen die zich van moment tot moment ontvouwen
 2. Jouw (automatische) reacties op deze gebeurtenissen op te merken (vaak gericht op vasthouden en wegduwen)
 3. De capaciteit te ontwikkelen om deze gebeurtenissen en hun automatische reacties bewust te beantwoorden vanuit een houding van nieuwsgierigheid en mildheid.

Wat houdt een individuele Mindfulness training in?

Een individuele mindfulness training bestaat net als de groepstraining uit 8 wekelijkse sessies, elk rond een bepaald thema:

 • Week1 – De automatische piloot
 • Week2 – Omgaan met obstakels
 • Week3 – Hier en nu
 • Week4 – Het landschap van stress
 • Week5 – Stress bewust beantwoorden
 • Week6 – Gedachten zijn geen feiten
 • Week7 – Hoe kan ik het beste voor mijzelf zorgen
 • Week8 – Mindfulness integreren in je dagelijks leven

In tegenstelling tot de groepstraining, kan er per sessie waar nodig ingezoomd worden op persoonlijke wensen en/of aandachtspunten.

Daarnaast is het essentieel dat je zelf thuis aan de slag gaat met mindfulness. Per week krijg je een aantal opdrachten om thuis te oefenen. Dit bestaat o.a. uit het doen van geleide meditaties.

Neem even contact op voor meer informatie en mogelijkheden voor een individuele training.