Leer je “true colors” kennen

Mensen zijn vol kleur, maar soms durven we onze “echte kleuren” niet te laten zien. Hoe goed ken jij jezelf en je echte kleuren? Hierbij kan een DISC persoonlijk profiel analyse je uitstekend. Het geeft je snel inzicht in je sterke kanten en je uitdagingen. Je leert jezelf en anderen beter te begrijpen. DISC geeft inzicht in waarom je doet wat je doet en hoe dat tot uiting komt in je relatie met anderen.

Wat betreft het durven te laten zien van je “true colors”, mocht je daar moeite mee hebben dan kan ik als coach je daar bij helpen. Vaak zitten daar belemmerende overtuigingen achter, blokkades die je tegenhouden.

En zoals Cindy Lauper zong in haar lied: “Your true colors are beautiful like a rainbow”. Laat ze stralen naar de wereld!